'Llàtzer de Tormes'

Direcció de doblatge per animació.